Sabtu, 29 Maret 2014

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan RA

Garda depan AswajaDikalangan dunia penuntut ilmu dipondok-pondok pesantren, nama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sudah tidak asing lagi. Namanya harum dan masyhur dikalangan mereka karena sebagian besar daripada sanad keilmuan para ulama Nusantara (Indonesia, Malaysia dan Fathoni ) bersambung kepada ulama besar ini. Beliau sangat terkenal sebagai seorang ulama pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menentang faham Wahabi, sehingga Ulama besar ini sangat dibenci dan amat dimusuhi oleh golongan Wahabi. Maka banyak fitnah yang ditaburkan terhadap beliau. Tujuannya tidak lain agar umat Islam yang tidak tahu yang sebenarnya menjauhinya.

Menurut riwayat, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lahir di Makkah pada 1232H /1816M. Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, ia lantas dilantik menjadi mufti Mazhab Syafi`i, merangkap “Syeikhul Harom” suatu pangkat ulama tertinggi saat itu yang mengajar di Masjidil Harom yang diangkat oleh Syeikhul Islam yang berkedudukan di Istanbul, Turki.
Ulama besar inilah yang telah memberi perlindungan kepada Syaikh Rahmatullah bin Kholilurrohman al-Kironawi al-Hindi al-Utsmani ( lahir 1226H /1811M, riwayat lain lahir Jumadil Awwal 1233H /9 Maret 1818M, wafat malam Jum`at, 22 Ramadan 1308H /2 Mei 1891M) ketika diburu oleh penjajah Inggris bahkan beliau memperkenalkannya kepada pemerintah Makkah. Sehingga Syeikh Rahmatullah mendapat izin untuk membuka Madrasah Shoulatiyah.
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah merupakan seorang Syeikhul Islam, Mufti Haromain dan Pembela Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. Berasal dari keturunan yang mulia, ahlul bait Rosulullah Saw. Silsilah beliau bersambung kepada Sayyiduna Hasan, cucu kesayangan Rasulullah Saw. Berdasarkan kitab Taajul-A`raas, juz 2, halaman 702 karya al-Imam al-A`llaamah al-Bahr al-Fahhamah al-Habib A`li bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ja`far al-A`ththoos. Nasabnya adalah seperti berikut:
 1. Al-Imam al-Ajal wal-Bahrul Akmal Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi wa Hafidzu Haditsin Nabi S.a.w. wa Kawakibu Sama-ihi, Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin asy-Sayyid Ahmad
 2. bin Zaini Dahlan
 3. bin Ahmad Dahlan
 4. bin ‘Utsman Dahlan
 5. bin Ni’matUllah
 6. bin ‘Abdur Rahman
 7. bin Muhammad
 8. bin ‘Abdullah
 9. bin ‘Utsman
 10. bin ‘Athoya
 11. bin Faaris
 12. bin Musthofa
 13. bin Muhammad
 14. bin Ahmad
 15. bin Zaini
 16. bin Qaadir
 17. bin ‘Abdul Wahhaab
 18. bin Muhammad
 19. bin ‘Abdur Razzaaq
 20. bin ‘Ali
 21. bin Ahmad
 22. bin Ahmad (Mutsanna)
 23. bin Muhammad
 24. bin Zakariyya
 25. bin Yahya
 26. bin Muhammad
 27. bin Abi ‘Abdillah
 28. bin al-Hasan
 29. Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya
 30. bin Abi Sholeh
 31. Musa
 32. bin Janki Dausat Haq
 33. bin Yahya az-Zaahid
 34. bin Muhammad
 35. bin Daud
 36. bin Muusa al-Juun
 37. bin ‘Abdullah al-Mahd
 38. bin al-Hasan al-Mutsanna
 39. bin al-Hasan as-Sibth
 40. bin Sayyidinal-Imam ‘Ali & Sayyidatina Fathimah al-Batuul rodliyallahu ‘anhuma wa `anhum ajma`in.
Murid-MuridnyaDiantara murid-murid beliau yang terkenal ialah Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi rhm. Pengarang “I’anathuth-Tholibin Syarh Fath al-Mu’in karya al-Malibary” yang masyhur, Sayyidil Quthub al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aththas rhm, Sayyid Abdullah az-Zawawi Mufti Syafi`iyyah, Mekah. Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi telah mengarang kitab bernama “Nafahatur Rohman” yang merupakan manaqib atau biografi kebesaran gurunya Sayyid Ahmad rhm.
Adapun ulama-ulama Nusantara yang pernah berguru dengan ulama besar ini ialah:
 1. Syeikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani (Jawa Barat)
 2. Syeikh Abdul Hamid Kudus (Jawa Timur) 
 3. Syeikh Muhammad Khalil al-Maduri (Jawa Timur)
 4. Syeikh Muhammad Saleh bin Umar, Darat (Semarang)
 5. Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah al-Minankabawi (Sumatra Barat)
 6. Syeikh Hasyim Asy’ari Jombang (Jawa Timur)
 7. Sayyid Utsman bin ‘aqil bin Yahya Betawi (DKI Jakarta)
 8. Syeikh Arsyad Thawil al-Bantani (Jawa Barat)
 9. Tuan guru Kisa-i Minankabawi [atau namanya Syeikh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh. Beliau inilah yang melahirkan dua orang tokoh besar di dunia Melayu. Yang seorang ialah anak beliau sendiri, Dr. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah. Dan yang seorang lagi ialah cucu beliau, Syeikh Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)
 10. Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Shuhaimi
 11. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathoni
 12. Tuan Hussin Kedah (Malaysia)
 13. Syeikh Ahmad Yunus Lingga,
 14. Datuk Hj Ahmad (Ulama Brunei Dar as-Salam)
 15. Tok Wan Din, nama lengkapnya Syeikh Wan Muhammad Zainal Abidin al-Fathoni,
 16. Syeikh Abdul Qadir al-Fathoni (Tok Bendang Daya II),
 17. Haji Utsman bin Abdullah al-Minankabawi, Imam, Khatib dan Kadi Kuala Lumpur yang pertama,
 18. Syeikh Muhammad al-Fathoni bin Syeikh `Abdul Qadir bin `Abdur Rahman bin `Utsman al-Fathoni
 19. Sayyid `Abdur Rahman al-Aidrus (Tok Ku Paloh)
 20. Syeikh `Utsman Sarawak
 21. Syeikh Abdul Wahab Rokan
 22. Dan lain-lain.
Para ulama banyak memberikan gelar kepada beliau antara lain sebagai al-Imam al-Ajal (Imam pada waktunya), Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan), Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi (Ketunggalan masa dan waktunya), Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi (Syaikh Ilmu dan Pembawa benderanya) Hafidzu Haditsin Nabi Saw wa Kawakibu Sama-ihi (Penghafal Hadits Nabi SAW. dan Bintang-bintang langitnya), Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin (Tumpuan para murid dan Pendidik para salik), dan lain-lain.
Inilah orang yang difitnah dan dituduh oleh gembong-gembong Wahhabi sebagai tukang fitnah yang memburuk-burukkan Ibnu Abdul Wahhab an-Najdi dan Wahhabi. Ketahuilah bahwa antara yang awal memfitnah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. adalah Rasyid Ridha murid Abduh yang mengarang “Tafsir al-Manar” rujukan kaum Wahhabi. Tujuan mereka memfitnah Sayyid Ahmad adalah untuk memusnahkan ilmu dan pengetahuan yang sebenarnya, agar kebatilan mereka diterima. Sesungguhnya Sayyid Ahmad bersih dari tuduhan musuh-musuhnya tersebut, beliau adalah ulama yang tsiqat (yang bisa dipercaya).
Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi dalam “Nafahatur Rohman” antara lain menulis: “Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ra. hafal al-Qur`an dengan baik dan menguasai 7 cara bacaan Qur`an (qiroatus sab`ah). Beliau juga hafal kitab “asy-Syaathibiyyah” dan “al-Jazariyyah”, dua kitab yang sangat bermanfaat bagi pelajar yang hendak mempelajari qiroah sab`ah. Karena cinta dan perhatiannya pada al-Qur`an, beliau memerintahkan sejumlah qori untuk mengajar ilmu ini, beliau khawatir ilmu ini akan hilang jika tidak diajarkan terus.”
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan al-Hasany kembali ke rahmatullah pada tahun 1304 H/1886 M setelah menghabiskan usianya di jalan Allah berkhidmat untuk agamaNya. Beliau di maqamkan di Madinah al-Munawwarah. Sesungguhnya amat besar jasa ulama ini dalam mempertahankan pegangan Ahlus Sunnah wal Jama`ah.
Riwayat Hidup dan KeluargaSalah Satu murid terkemuka Sayyid Ahmad, Sayyid Bakrie bin Muhammad Satho Al Makkyi, penulis Hasyiyah “I’anatut Thalibin” mencatat dalam kitabnya “Nafkhah Ar Rahman” bahwa Sayyid Ahmad dilahirkan di kota Mekkah pada tahun 1232 Hijriyah / 1816 Masehi.
Beliau meninggal dunia, tepatnya pada malam Ahad 4 Safar 1304 Hijriyah. Jasad yang mulia itu dimakamkan di pekuburan Baqi’, di antara kubah para keluarga dan putri Nabi Muhammad SAW.
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Adalah salah seorang “Syaikhul Islam” yang ilmu dan dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. beliau merupakan pengajar terkemuka di Masjidil haram yang kala itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Murid-muridnya datang dari berbagai belahan dunia. Sayyid Ahmad Zaini Adalah keturunan “ Quthb Rabbany” Syaikh Abdul Qadir al Jailani.
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah merupakan seorang Syeikhul Islam, Mufti Haramain dan Pembela Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. Berasal dari nasab yang mulia, ahlul bait Rasulullah melalui keturunan Sayyiduna Hasan, cucu kesayangan Rasulullah. Berdasarkan kepada kitab “Taajul-A’raas”, juzuk 2, mukasurat 702 karya al-Imam al-’Allaamah al-Bahr al-Fahhamah al-Habib ‘Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ja’faar al-’Aththaas. Nasabnya adalah seperti berikut: Al-Imam al-Ajal wal-Bahrul Akmal Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi Syeikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi wa Hafidzu Haditsin Nabi s.a.w. wa Kawakibu Sama-ihi, Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin asy-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin ‘Utsman Dahlan bin Ni’matUllah bin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Athoya bin Faaris bin Musthofa bin Muhammad bin Ahmad bin Zaini bin Qaadir bin ‘Abdul Wahhaab bin Muhammad bin ‘Abdur Razzaaq bin ‘Ali bin Ahmad bin Ahmad (Mutsanna) bin Muhammad bin Zakariyya bin Yahya bin Muhammad bin Abi ‘Abdillah bin al-Hasan bin Sayyidina ‘Abdul Qaadir al-Jilani, Sulthanul Awliya` bin Abi Sholeh Musa bin Janki Dausat Haq bin Yahya az- Zaahid bin Muhammad bin Daud bin Muusa al-Juun bin ‘Abdullah al-Mahd bin al-Hasan al-Mutsanna bin al- Hasan as-Sibth bin Sayyidinal-Imam ‘Ali & Sayyidatina Fathimah al-Batuul.
Nasab berurutnya adalah:
 1. Ahmad bin Zaini Dahlan bin
 2. Ahmad Dahlan bin
 3. Utsman Dahlan bin
 4. Nikmatullah bin
 5. Abdurrahman bin
 6. Muhammad bin
 7. Abdullah bin
 8. Utsman bin
 9. Athaya bin
 10. Faris bin
 11. Mustafa bin
 12. Muhammad bin
 13. Ahmad bin
 14. Zaini bin
 15. Abdul Qadir bin
 16. Abdul Wahab bin
 17. Muhammad bin
 18. Abdur Razaq bin
 19. Ali bin
 20. Ahmad bin
 21. Al Hasan bin
 22. “Sulthanul Auliya” Syaikh Abdul Qadir Al Jailani Al Hasani bin
 23. Abu Shalih Musa bin
 24. As sayyid Abdullah al Jili bin
 25. As Sayyid Yahaya az-Zahid bin
 26. As Sayyid Muhammad bin As Sayyid Dawud bin
 27. As Sayyid Musa bin
 28. As Sayyid Abdullah bin
 29. As Sayyid Musa al Jaun bin
 30. As Sayyid Abdullah al Mahd bin
 31. As Sayyid Al Hasan al Muthanah bin
 32. Al Imam Hasan r.a bin
 33. Imam al Masyariq wa al Mangharib
 34. Sayyid Ali bin Abu Thalib r.a dan Sayyidina Fatimah az Zahra r.a binti
 35. Khatam an Nabiyyin Habib Rabbi al’ alamin Sayyid Wa Maulana Muhammad bin Abdillah Nurin min nurillah, Allahumma Shalli wa salim wa Barik ‘ alaihi.
Menuntut Ilmu
Ia mendapatkan pendidikan dasar dari ayahandanya sendiri sampai berhasil menghafalkan Al Qur’an dan beberapa kitab matan Alfiyah, Zubad dan lain-lain. Kemudian beliau menuntut ilmu di Masjidil Haram kepada beberapa Syekh Al Allamah Syaikh Utsman bin Hasan Ad Dimyathi al Azhari merupakan “Syaikh Futh” yang banyak memepengaruhi dirinya.

Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, beliau kemudian dilantik menjadi mufti Mazhab Syafi‘i, merangkap Syeikh al- Haram yaitu “pangkat” ulama tertinggi yang mengajar di Masjid al-Haram yang diangkat oleh Syeikh al-Islam yang berkedudukan di Istanbul, Turki. Beliau sangat terkenal, dan berawal dari itulah maka beliau diberi berbagai gelar dan julukan antaranya al-Imam al-Ajal (Imam pada waktunya), Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan), Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi (Ketunggalan masa dan waktunya), Syeikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi (Syeikh Ilmu dan Pembawa benderanya) Hafidzu Haditsin Nabi – Shallalahu ‘Alaihi wa Sallam – wa Kawakibu Sama-ihi (Penghafal Hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan Bintang-bintang langitnya), Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin (Tumpuan para murid dan Pendidik para salik).

Sayyid Ahmad pernah mendapatkan ijazah dan ilbas dari Habib Muhammad bin Husein Al Habsyi, mufti Makkah. beliau juga mendapatkan sanad dari Habib Umar bin Abdullah al Jufri dan Habib Abdur Rahman bin Ali Assegaf. Sebagai ilmuwan sejati beliau mendalami fiqh Mazhab Imam Hanafi kepada Al Allamah Sayyid Muhammad Al Katbi. Tetapi tidak hanya fiqh Mazhab Hanafi. Pada Akhirnya beliau mampu menguasai empat mazhab dengan sempurna. Setiap kali ada pertanyaan ditujukan kepadanya, beliau senantiasa menjawab dengan dasar empat mazhab tersebut

Alhasil, jika ada permasalahan sulit dan para ulama tak mendapatkan jalan keluar, sering kali Sayyid Ahmad menjadi pemecah kebuntuan. Karena ketinggian ilmunya. Sayyid Ahmad mendapatkan kepercayaan sebagai pengajar tertinggi di Masjidil Haram. Padahal, kala itu untuk menjadi pengajar seseorang harus lulus uji kemampuan kurang lebih 15 macam disiplin ilmu oleh para ulama besar di bidangnya masing-masing. Status mulia Sayyid ahmad, tidaklah membuat Sosok beliau besar kepala. beliau tetap mengedepankan musyawarah dan diskusi bersama ulama lain dalam menyikapi permasalahan umat.

Murid beliau Sayyidi Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi dalam “Nafahatur Rahman” antara lain menulis : “Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan hafal al-Qur`an dengan baik dan menguasai 7 cara bacaan Qur`an (7 qiraah). Beliau juga hafal kitab “asy-Syaathibiyyah” dan “al-Jazariyyah”, dua kitab yang sangat bermanfaat bagi pelajar yang hendak mempelajari qiraah 7. Kerana cinta dan perhatiannya pada al-Qur`an, beliau memerintahkan sejumlah qari untuk mengajar ilmu ini, beliau khawatir ilmu ini akan hilang jika tidak diajar terus.”

Sanad Keilmuan
Zaini Dahlan (ayah)
Syekh Al Allamah Syaikh Utsman bin Hasan Ad Dimyathi al Azhari merupakan “Syaikh Futh”
Habib Muhammad bin Husein Al Habsyi, mufti Makkah
Habib Umar bin Abdullah al Jufri
Habib Abdur Rahman bin Ali Assegaf
Al Allamah Sayyid Muhammad Al Katbi

Jasa dan Karya Beliau
Di sela-sela kesibukannya mengajar dan berdakwah, Sayyid Ahmad juga produktif menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Di antara kitab-kitab karyanya adalah:

 • Bidang Tassawuf, Taysirul Ushul wa Tashilil Wushul, ringkasan Risalah Qusairiyah.
 • Syarah Syaikhul Islam, ringkasan Minhajul Abidin karya Al Ghazali
 • Al Lujainul Masbuk yang merupakan ringkasan bab syukur dalam kitab Ihya Ulummudin’ KArya Al Ghazali
 • Bidang tarikh atau sejarah karya-karyanya adalah: As Siratun Nabawiyah, Al Futuhatul Islamiyah, Al Fathul Mubin fi siratil Khulafir Rasyidin, ringkasan masrau’Rawi tentang manaqib Bani Alawi.
 • Ad-Durruts Tsamin yang berisikan biografi para pemimpin kekhalifahan Islam
 • Bahaul’ain fi Binail Ka’bah wa Maatsaril Haramain, Irsyadul ‘Ibad fi Fadhailil Jihad, Ad-Duras Saniyah Fir radd’ Alal Wahabiyah yang berisikan argumen dan dalil-dalil yang menetang aliran Wahabi
 • Asnal Matholib fi Najati Abi Tholib yang bersikan dalil selamatnya paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib.
 • Bidang tauhid beliau menulis Fathul Jawwad, Syarah kitab Faidhhur Rahman, dan sebuah risalah yang membahas perbedaan mendasar antara pahamm Ahlus Sunnah dengan selainnya.
 • Bidang Nahwu : Mukhtasor Jiddan, Syarah Al-Ajrumiyah, Syarah Alfiyah, dan sebuah risalah yang membahas bacaan “Basmala”.
 • Bidang ma’ani dan bayan, telah ditulisnya sebuah kitab As-Samarqandyi dan Hasyiyah kitab Zubad karya Ibnu Ruslan (Hasyiah Matan Samarqandi),
 • Hasyiyah kitab Mukhtashar Iydhah karya Syaikh Abdur Rauf dan kumpulan fatwa yang merupakan jawaban atas kumpulan syair. Itu semua menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuannya dalam segala bidang.
 • Risalah khusyu yang berisi shighat shalawat
 • Tarikh Duwalul Islamiyyah
 • Khulasatul Kalam fi Umuri Baladil Haram
 • al-Fathul Mubin fi Fadhoil Khulafa ar-Rasyidin
 • Tanbihul Ghafilin Mukhtasar Minhajul ‘Abidin
 • Risalah al-Isti`araat
 • Risalah I’raab Ja-a Zaidun
 • Risalah al-Bayyinaat
 • Risalah fi Fadhoilis Sholah
 • Fathul Jawad al-Mannan
 • al-Fawaiduz Zainiyyah Syarah Alfiyyah as-Sayuthi
 • Manhalul ‘Athsyaan

Kisah Teladan Beliau Isyarat Ilahi
“Suatu hari ketika aku sedang berziarah ke makam Sayyidina Husein di Mesir, antara tidur dan terjaga, aku merasakan diriku berada di Makkah. Kemudian aku memasuki Masjidil Haram dan menanam pohon. Ajaibnya pohon itu tumbuh dengan cepat dan cabang-cabangnya memenuhi Masjidil Haram dan berbuah banyak.” Begitulah cerita Syaikh Utsman bin Hasan, guru Sayyid Ahmad.

Kala itu bermimpi, dia adalah ulama terkemuka di Mesir. Setelah bermimpi demikian, tanpa ragu lagi beliau segera berpindah ke Makkah dan membuka Majlis ta’lim di Masjidil Haram yang langsung diikuti banyak orang termasuk Sayyid Ahmad. Selang beberapa lama setelah melihat potensi besar dan kepatuhan Sayyid Ahmad kepadanya, Syaikh Utsman mulai mengeti ta’bir (Tafsir) mimpinya.”Insya Allah kamulah Sayyid Ahmad, pohon yang aku lihat dalam mimpi. dan darimulah akan menyebar ilmu Syariat hingga akhir Zaman,” ujar Syaikh Utsman kepada Syaikh Ahmad. Tiga tahun sebelum meninggal dunia, Syaikh Utsman menyerahkan urusan pengajaran dan majelis-majelisnya di Masjidil Haram kepada Sayyid Ahmad.

Sayyid Ahmad mempunyai metode pengajaran yang sangat efektif. Satu metode yang belum pernah dipraktekan para ulama sebelumnya ialah, beliau senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu dasar terlebih dahulu sebelum mengajarkan kitab-kitab besar. beliau mengajarkan hukum-hukum yang bersifat detil (furu’) terlebih dahulu sebelum memberikan dasar hukum yang merupakan teori umum (ushul). Metode pendidikan akhlaknya adalah dengan memberikan teladan dalam ucapan dan tingkah laku.

Dengan semangat tinggi beliau selalu memperhatikan keadaan murid-muridnya. beliau membersihkan mereka dari sifat jelek dengan Riyadhah yang sesuai kondisi tiap individu, lalu menghiasi mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jika beliau melihat salah seorang muridnya mempunyai suatu kelebihan dalam satu bidang tertentu, beliau menyuruhnya mengajar murid di bawahnya. Berkat metode inilah, dengan singkat, Masjidil Haram dipenuhi para penuntut ilmu dari penjuru dunia, dan lahirlah ulama-ulama besar yang menyebarkan ilmunya ke seluruh pelosok dunia.

Selain itu, beliau juga mempunyai perhatian terhadap nasib orang-orang yang berada di daerah pelosok. Khususnya mereka yang kurang peduli terhadap urusan pendidikan. Di sela-sela kesibukannya mengajar di Masjidil Haram, beliau acapkali pergi ke pelosok-pelosok pegunungan sekitar Makkah untuk mengajarkan ilmu Al Qur’an dan ilmu-ilmu dasar yang wajib.

Sewaktu merasa tak mampu lagi bepergian jauh, beliau menugaskan beberapa murid untuk mengantikannya. beliau pun menulis Syarah “Al Ajrumiyah” dengan cara yang dirasa akan memudahkan orang-orang awam dalam memahami gramatika bahasa arab. beliau membegikan buah penanya itu secara cuma-cuma. Berkat perjuangannya tersebut, ilmu syariat tersebar merata sampai ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Di bawah asuhannya, tercatat sekitar 800 anak penduduk pelosok Arab yang berhasil menghafalkan Al Qur’an, dan sebagian lainnya memfokuskan diri mempelajari ilmu fiqh, ada pula yang menekuni ilmu lughah (sastra arab).

Menjelang akhir hayatnya, tepatnya pada akhir bulan Dzulhijah tahun 1303, beliau memilih pergi ke kota Madinah. Maksudnya hendak bermukim beberapa lama sambil mengajar di sana. Namun di Madinah beliau lebih memfokuskan diri beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tiap pagi dan sore beliau secara rutin menziarahi makam datuknya, Rasulullah SAW, sampai beliau meninggal dunia, tepatnya pada malam Ahad 4 Safar 1304 Hijriyah. Jasad yang mulia itu dimakamkan di pekuburan Baqi’, di antara kubah para keluarga dan putri Nabi Muhammad SAW.

Perihal wafat dan tempat wafat Sayyid Ahmad telah didisyaratkan oleh Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab melalui bait-bait syair yang beliau berikan kepada Sayyid Ahmad sendiri, setahun sebelum is meninggal.

“Ad-Durarus - Saniyyah fir - rad ‘ala al-Wahhabiyyah” (“Mutiara-mutiara yang amat berharga untuk menolak faham Wahhabi”}. Inilah diantara kitab karangan Panutan kita Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Hasany. Kitab inilah yang menyebabkan gembong2 Wahhabi marah dan murka dengan Sayyid Ahmad rhm. Diantara isi kitab ini ialah penjelasan mengenai hukum ziarah maqam Junjungan Nabi SAW, hukum tawassul, hukum istighotsah, hukum tabarruk ( ngalap berkah ), kesesatan Wahhabi, penolakan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab dan sejarah muncul dan perlakuan Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan: `Abd al-Wahhab, bapak Muhammad bin abdul wahab adalah seorang yang salih dan merupakan seorang tokoh ahli ilmu, begitu juga dengan al-Syaikh Sulaiman. Al-Syaikh `Abd al-Wahhab dan al-Syaikh Sulaiman, keduanya dari awal ketika Muhammad mengikuti pengajarannya di Madinah al-Munawwarah telah mengetahui pendapat dan pemikiran Muhammad yang meragukan. Keduanya telah mengkritik dan mencela pendapatnya dan mereka berdua turut memperingatkan orang ramai mengenai bahayanya pemikiran Muhammad. \[ tuqilan Sayyid Zaini Dahlan, al-Futuhat al-Islamiyah, Vol. 2, h.357.]

Dalam keterangan beliau yang lain dikatakan bahwa bapaknya `Abd al-Wahhab, saudaranya Sulaiman dan guru-gurunya telah dapat mengenali tanda2 penyelewengan agama ( ilhad ) dalam diri Muhammad yang didasarkan kepada perkataan, perbuatan dan tentangan Muhammad bin abd wahab terhadap banyak persoalan agama. \[ Zaini Dahlan, al-Futuhat al-Islamiyah, Vol. 2, h.357.]

Dari Kitab DURARUSSANIYAH FIR RADDI ALAL WAHABIYAH karya Syeikhul Islam Allamah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Asy-Syafi’I :

Diantara sifat-sifat wahabi yang tercela ialah kebusukan dan kekejiannya dalam melarang orang berziarah ke makam dan membaca sholawat atas Nabi SAW, bahkan dia ( Muhammad bin Abdul Wahhab) sampai menyakiti orang yang hanya sekedar mendengarkan bacaan sholawat dan yang membacanya dimalam Jum’at serta yang mengeraskan bacaannya di atas menara-menara dengan siksaan yang amat pedih.

Pernah suatu ketika salah seorang lelaki buta yang memiliki suara yang bagus bertugas sebagai muadzin, dia telah dilarang mengucapkan shalawat di atas menara, namun lelaki itu selesai melakukan adzan membaca shalawat, maka langsung seketika itu pula dia diperintahkan untuk dibunuh, kemudian dibunuhlah dia, setelah itu Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: “perempuan-perempuan yang berzina dirumah pelacuran adalah lebih sedikit dosanya daripada para muadzin yang melakukan adzan di menara-menara dengan membaca shalawat atas Nabi. Kemudian dia memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk memelihara kemurnian tauhid. Maka betapa kejinya apa yang diucapkannya.

Dia juga melarang para pengikutnya membaca kitab-kitab fiqih, tafsir dan hadits serta membakar sebagian besar kitab-kitab tsb, karena dianggap susunan dan karangan orang-orang kafir. Kemudian menyarankan kepada para pengikutnya untuk menafsirkan Al Qur’an sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga para pengikutnya menjadi BIADAB dan masing-masing menafsirkan Al Qur’an sesuai dengan kadar kemampuannya, sekalipun tidak secuilpun dari ayat Al Qur’an yang dihafalnya. Lalu ada seseorang dari mereka berkata kepada seseorang : “Bacalah ayat Al Qur’an kepadaku, aku akan menafsirkanya untukmu, dan apabila telah dibacakannya kepadanya maka dia menafsirkan dengan pendapatnya sendiri. Dia memerintahkan kepada mereka untuk mengamalkan dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang mereka fahami serta memperioritaskan kehendaknya diatas kitab-kitab ilmu dan nash-nash para ulama, dia mengatakan bahwa sebagian besar pendapat para imam keempat madzhab itu tidak ada apa-apanya.

Sekali waktu, kadang memang dia menutupinya dengan mengatakan bahwa para imam ke empat madzhab Ahlussunnah adalah benar, namun dia juga mencela orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Dan dilain waktu dia mengatakan bahwa syari’at itu sebenarnya hanyalah satu, namun mengapa mereka (para imam madzhab) menjadikan 4 madzhab. Ini adalah kitab Allah dan sunnah Rasul, kami tidak akan beramal, kecuali dengan berdasar kepada keduanya dan kami sekali-kali tidak akan mengikuti pendapat orang-orang Mesir, Syam dan India. Yang dimaksud adalah pendapat tokoh-tokoh ulama Hanbaliyyah dll dari ulama-ulama yang menyusun buku-buku yang menyerang fahamnya. (dari berbagai sumber)

Ssumber: http://www.sufinews.com/index.php/Tokoh-Sufi/sayyid-ahmad-zaini-dahlan-ra.sufi